เปิดคำถามกับงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยวรวบรวมคำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย มาไขคำตอบให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และประชาชนที่สนใจทราบ