Hotel Resort Booking

จอง รีสอร์ท โรงแรม

Archive for the ‘ข่าวโรงแรม’ Category

แผนเพิ่มมประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • Comments Off on แผนเพิ่มมประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมารับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Comments Off on รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมารับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน
 • Comments Off on ประกาศรับสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผุ้ป่ระกอบการหรือหน่วยงานสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ดังนี้
  1. มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน (ASEAN Green Hotel Standard) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562
  2. มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน (ASEAN Clean City Standard) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562
  3.รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable Tourism Award) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 • Comments Off on เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • หมายกำหนดการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2562
 • Comments Off on หมายกำหนดการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2562
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • เพลง 3 อาร์สา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
 • Comments Off on เพลง 3 อาร์สา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • Comments Off on ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • พรุ่งนี้แล้วนะครับ ประชาชนจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 100 คน จะรวมพลังไปทำกิจกรรมดีดี ที่ทั้งได้ทำความดี ได้บุญ แล้วก็ยังได้เที่ยวอีกด้วย
 • Comments Off on กำหนดการปฏิบัติการ DOT ดี Mission กับกรมการท่องเที่ยว รวมคนจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • รับโอนข้าราชการดำรงตำเเหน่งนักพัฒนาการกีฬาระดับชำนาญการพิเศษ
 • Comments Off on รับโอนข้าราชการดำรงตำเเหน่งนักพัฒนาการกีฬาระดับชำนาญการพิเศษ
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ขั้นตอนง่ายๆ ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์

 • Comments Off on ซื้อทัวร์อย่างไร ไม่ให้โดนหลอก
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • Recent Posts