Hotel Resort Booking

จอง รีสอร์ท โรงแรม

Archive for the ‘ข่าวโรงแรม’ Category

กรมการท่องเที่ยว เปิดสมัครผู้ประกอบการเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการด้านที่พักให้มีคุณภาพมากขึ้น
 • Comments Off on สมัครขอเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ขอนำเสนอสิทธิประโยชน์ในการจองซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการ กรมการท่องเที่ยว
 • Comments Off on ขอนำเสนอสิทธิประโยชน์ในการจองซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการ กรมการท่องเที่ยว
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • อบรมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • Comments Off on อบรมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายสิโรฒม์ มียศ เลขานุการกรม กรมการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ ๗๙ ปี
 • Comments Off on ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ ๗๙ ปี
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ชุมชนที่ 26 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • Comments Off on คณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีแผนการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 48 ชุมชน)
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ชุมชนที่ 25 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ กลุ่มโฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
 • Comments Off on คณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีแผนการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 48 ชุมชน)
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ชุมชนที่ 24 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • Comments Off on คณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีแผนการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 48 ชุมชน)
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ชุมชนที่ 23 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • Comments Off on คณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีแผนการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 48 ชุมชน)
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ชุมชนที่ 22 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • Comments Off on คณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีแผนการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 48 ชุมชน)
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ชุมชนที่ 21 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • Comments Off on คณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีแผนการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 48 ชุมชน)
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • Recent Posts