Hotel Resort Booking

จอง รีสอร์ท โรงแรม

Archive for March, 2021

ข้อบังคับกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการท่องเที่ยว
 • Comments Off on ข้อบังคับกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการท่องเที่ยว
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา
 • Comments Off on ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • คู่มือ
 • Comments Off on คู่มือตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • วีดีโอแนะนำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
 • Comments Off on วีดีโอแนะนำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • วันนี้ชูงวงมาพาเพื่อนๆไปเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ เที่ยวอย่างมั่นใจ แบบมีมาตรฐาน ไปกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในยุค New Normal มีทั้งรีวิวและคลิปที่มี Youtuber และ Blogger ชื่อดัง เดินทางไปท่องเที่ยวและเล่าประสบการณ์ไว้
 • Comments Off on วันนี้ชูงวงมาพาเพื่อนๆไปเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • รายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “มั่นใจเที่ยวไทยแลนด์ ไปกับช้างชูงวง”
 • Comments Off on รายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “มั่นใจเที่ยวไทยแลนด์ ไปกับช้างชูงวง”
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • Influencer Post ช้างชูงวง
 • Comments Off on Influencer Post ช้างชูงวง
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และอัตราเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • Comments Off on ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และอัตราเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
  กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
 • Comments Off on ประกาศจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
  กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
 • Comments Off on ประกาศจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • Recent Posts