Hotel Resort Booking

จอง รีสอร์ท โรงแรม

Archive for January, 2021

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต ๑ (สาขาย่อยหาดใหญ่) พ.ศ.๒๕๖๓
 • Comments Off on กำหนดสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต ๑ (สาขาย่อยหาดใหญ่) พ.ศ.๒๕๖๓
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ตามที่วันที่ 2 และ 3 มกราคม 2564 เป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่เพิ่มสิทธิ 1 ล้านสิทธ “คนละครึ่งเฟส 2” “ช้อปดีมีคืน” “เที่ยวปันสุข” และสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว ทำให้คนไทยและนักท่องเที่ยวบางส่วน ยังคงออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้ จะได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19
 • Comments Off on ปีใหม่นี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • เที่ยวทัวร์อย่างไร? ไม่โดนหลอกลวง
 • Comments Off on เที่ยวทัวร์อย่างไร? ไม่โดนหลอกลวง
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • 12 ข้อดีเที่ยวแบบทัวร์
 • Comments Off on 12 ข้อดีเที่ยวแบบทัวร์
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal
 • Comments Off on หยุดยาวนี้ กรมการท่องเที่ยวเน้นย้ำ ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • ประกาศ เรื่อง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
 • Comments Off on ประกาศ เรื่อง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • การลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอาบป่า พนาบำบัด ณ บ้านกลางทุ่ง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลและหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอาบป่า พนาบำบัด
 • Comments Off on การลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอาบป่า พนาบำบัด ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ครบรอบ ๑๔o ปี เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • Comments Off on กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกีรยติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ครบรอบ ๑๔o ปี
 • Filed under: ข่าวโรงแรม
 • Recent Posts