โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะกับกรมการศาสนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมการท่องเที่ยว ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ธ.) กรุงเทพฯ