หยุดยาวนี้!! กรมการท่องเที่ยวห่วงใย แนะ 6 ภาคส่วน เน้นความปลอดภัย พัฒนาท่องเที่ยวไทยไปด้วยกัน