สำนักพระราชวัง จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป