กรมการท่องเที่ยว เปิดสมัครผู้ประกอบการเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการด้านที่พักให้มีคุณภาพมากขึ้น