วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายสิโรฒม์ มียศ เลขานุการกรม กรมการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ ๗๙ ปี