ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์ชูชก) วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ