ประกาศรายชื่อโฮมสเตย์ เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักเกณฑ์และการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564