📣ยื่นออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 ผ่าน e-service ทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th หรือติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ตามข้อมูลด้านล่างนี้

 

📍สาขากรุงเทพมหานคร

📞โทร. 0-2141-3298, 0-2141-3283

📧อีเมล Dot-Bangkok@tourism.go.th

 

📍สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

📞โทร. 0-3300-4450 กด 1, 3

📧อีเมล Dot-Chonburi@tourism.go.th

 

📍สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

📞โทร. 0-5320-4485

📧อีเมล Dot-Chiangmai@tourism.go.th

 

📍สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

📞โทร. 0-4424-8740

📧อีเมล Dot-Korat@tourism.go.th

 

📍สาขาภาคใต้ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

📞โทร. 0-7795-3066

📧อีเมล Dot-Surat@tourism.go.th

 

📍สาขาภาคใต้ 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่)

📞โทร. 0-7485-6005 – 6

 

📍สาขาภาคใต้ 2 (จังหวัดภูเก็ต)

📞โทร. 0-7668-1065 กด 1

📧อีเมล Dot-Phuket@tourism.go.th

 

🔹ทั้งนี้ หากต้องการต่อใบอนุญาตด้วยตนเอง สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เปิดให้บริการตามปกติ ในวันและเวลาราชการ