มติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่​ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 เป็น วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ-นนทบุรี