พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี 2560