ตามที่วันที่ 2 และ 3 มกราคม 2564 เป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่เพิ่มสิทธิ 1 ล้านสิทธ “คนละครึ่งเฟส 2” “ช้อปดีมีคืน” “เที่ยวปันสุข” และสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว ทำให้คนไทยและนักท่องเที่ยวบางส่วน ยังคงออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้ จะได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19