ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ