กรมการท่องเที่ยว จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริการด้านการโรงแรม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย