จัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00น. ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร