จัดนิทรรศการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในงานมหกรรมการท่องเที่ยว “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์