กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (The Eco Tourism Hero) ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสะอาด และน่าประทับใจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง