กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (The Eco Tourism Hero) ภายใต้หัวข้อ “ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและปลอดขยะแก่อุทยานทั่วไทย” ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (หาดลองบีช) จังหวัดตราด