จัดกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าเที่ยว ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี