วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และ การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗