ความคืบหน้าการคืนเงินหลักประกันสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว บรรเทาผลกระทบ COVID-19