ความคืบหน้าการคืนหลักประกันส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ข้อมูล วันที่ 28 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2563