วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “เที่ยวแบบสุขภาพดีที่ Healthy Home Stay” ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๑๗