ชุมชนที่ 26 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่