ชุมชนที่ 25 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ กลุ่มโฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ