ชุมชนที่ 24 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่