ชุมชนที่ 23 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม