ชุมชนที่ 21 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่