ชุมชนที่ 19 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี