ชุมชนที่ 18 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้กาแฟครบวงจร จังหวัดอุดรธานี