ชุมชนที่ 16 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ รีสอร์ทชุมชนบ้านบากันเคย จังหวัดสตูล