ชุมชนที่ 15 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์ (สุไหงอุเปย้อนยุค) จังหวัดสตูล