ชุมชนที่ 13 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี