ชุมชนที่ 10 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลแหลมกัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด