ขอนำเสนอสิทธิประโยชน์ในการจองซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการ กรมการท่องเที่ยว