กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร)
วันที่ ๒๘ มากราคม ๒๕๖๒