กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒