กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒