กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒