วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ทำกิจกรรมปลูกป่ารักธรรมชาติ (DOT.Forest) จำนวน ๑,๒๐๐ ต้น ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี