การลงสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการวิถีใหม่การท่องเที่ยว อาบป่า พนาบำบัด และสำรวจเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔