การลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอาบป่า พนาบำบัด ณ บ้านกลางทุ่ง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลและหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอาบป่า พนาบำบัด