การจัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓