วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ครบรอบ ๑๔o ปี เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร