กรมการท่องเที่ยว…ขอเชิญชวน “ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว” แอด Line Official Account ภายใต้ชื่อ DOT & Tour Operator ช่องทางใหม่เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และกฎหมายด้านการท่องเที่ยว