วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๓” โดย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางสาวสำพันธ์ ขุนราช นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา